About SMO Traverse

SMO Traverse is er voor diegenen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden en problemen hebben op verschillende leefgebieden. Zij kunnen voor opvang en begeleiding terecht bij SMO Traverse. Wij bieden onze cliënten een geschikte plaats om (tijdelijk) te wonen. Daarnaast werken we intensief aan herstel waarbij we uitgaan van de eigen krachten en mogelijkheden van elke cliënt. Zo kan hij weer grip krijgen op zijn eigen leven en kan hij zijn weg weer vinden in de maatschappij.