This deed is expired
Scan me or visit www.deedmob.com/o/sophia-revalidatie/deeds/11554 to join

Volunteer at the nursing ward of Sophia Revalidatie

One off · Anytime
Vrederustlaan 180, Den Haag, Nederland
Care work
Managing peopleOrganisingTeamworkDutch
This deed is expired
Scan me or visit www.deedmob.com/o/sophia-revalidatie/deeds/11554 to join
Detailed description
As a host / hostess you work at the different nursing departments of Sophia Revalidatie. You clean the fruit, make a chat, take a walk or you do a message with the patients. You receive visitors and refer them to the relevant department. You bring the patients to and from the therapy.
Getting there
Volunteering in Den Haag > Den Haag Deeds > Sophia Revalidatie > Volunteer at the nursing ward of Sophia Revalidatie

About Sophia Revalidatie

Bij Sophia Revalidatie is sprake van medisch specialistische revalidatiezorg. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en vaak blijvend. Daarom werken bij medisch specialistische revalidatiezorg meerdere disciplines intensief samen mét en voor de patiënt. Het doel van medisch specialistische revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Het leren gebruiken van hulpmiddelen is vaak een onderdeel van de therapie. Soms moet de patiënt zijn/haar leefpatroon veranderen.


Translate content to English