About St. MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen

Stichting MaDi ondersteunt inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen bij het oplossen van problemen in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.

De cliënten staan in onze dienstverlening altijd centraal. MaDi stimuleert de zelfredzaamheid van haar cliënten, bevordert hun maatschappelijke participatie en ondersteunt hen bij het versterken van de vaardigheden en sociale netwerken op verschillende levensdomeinen.
Daartoe zet MaDi middelen in als voorlichting, hulpverlening, training, advies, outreachend werken en ketensamenwerking.