About Stichting De Kindertelefoon

De missie van De Kindertelefoon is om ieder kind de mogelijkheid te bieden om in vertrouwen te kunnen praten over een probleem. Wij zien kinderen als zelfstandige individuen die in staat zijn zelf oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen en deze uit te voeren. Hiermee geeft De Kindertelefoon concreet invulling aan het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.