Volunteering in Leiden > Leiden Deeds > Stichting JES Rijnland > Voorlezers gezocht voor de VoorleesExpress!

Voorlezers gezocht voor de VoorleesExpress!

Vacancy
Leiden, Nederland
Support work
Managing peopleListeningTalking to othersDutch
Detailed description

Ben jij een verschilmaker?

Voorlezen is jn en een leuk moment van de dag. Het brengt rust in een gezin. En dat niet alleen; voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het prikkelt bijvoorbeeld de fantasie en het ontwikkelt hun taalgevoel. Wij van JES verbinden voorlezers aan gezinnen waar voorlezen (nog) niet vanzelfsprekend is. Het doel? Meer aandacht voor taal in huis.


En daarom zoeken we jou!


Wat doet een voorlezer? 

Je gaat 20 weken lang op een vaste tijd bij jouw voorleesgezin thuis voorlezen. Je bouwt een band op met je gezin en brengt het enthousiasme voor voorlezen over. Je probeert de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het voorlezen en kijkt samen met hen hoe het voorleesritueel het beste past in hun gezin. Je krijgt hierbij begeleiding van je coördinator en JES.


Wat doet een coördinator? 

Je bent de schakel tussen voorlezers, de gezinnen en JES. Als coördinator begeleid je vijf voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen bekijk je hoe voorlezen een plek kan krijgen in de thuissituatie. Je organiseert intervisiebijeenkomsten met jouw voorlezers en bezoekt elk gezin drie keer. 

Jij: 

  • bent 18 jaar of ouder;
  • hebt een open houding;
  • beheerst de Nederlandse taal;
  • bent enthousiast over boeken en voorlezen;
  • hebt a niteit met kinderen;
  • bent in staat om met verschillende doelgroepen te communiceren;
  • bent betrouwbaar en exibel;
  • wilt je belangeloos inzetten voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.


Gaat dit over jou? Meld je dan aan! Alle vrijwilligers bij JES kunnen rekenen op adequate training en zorgvuldige begeleiding.

Getting there

About Stichting JES Rijnland

JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door het aanbieden van preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen, jongeren van 0-18 jaar en hun ouders.

“Ongeacht de beschikbare financiële middelen, opleidingsniveau en achtergrond, moeten alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien en zich daarmee volop te ontwikkelen”

Waarom bestaat JES?
JES wil dat de talenten van kinderen volop benut worden. We streven naar gelijke kansen en naar meer gelijkheid in de samenleving. We willen de kansen op ontwikkeling van de jeugd in Leiden en regio vergroten. In het bijzonder taalontwikkeling en sociaaleconomische ontwikkeling; ongeacht de culturele of religieuze achtergrond.
Ieder kind recht op ontwikkeling. Dat is waar JES voor staat.

We vinden het belangrijk dat kinderen:
– opgroeien in een omgeving die hen stimuleert in hun ontwikkeling;
– gebruik maken van belangrijke voorzieningen zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de bibliotheek;
– goed voorbereid aan school kunnen beginnen;
– ondersteund en begeleid kunnen worden tijdens hun schoolloopbaan;
– deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.

Wat doet JES?
JES denkt vanuit kansen en mogelijkheden en werkt vanuit de ambitie van gelijkheid. Professionals, studenten en vrijwilligers bouwen een band op met een gezin of een jongere. Zij staan naast de deelnemers en kijken samen met hen naar de toekomst. De vraag en behoefte van ouders, kinderen en jongeren staat daarbij centraal.

JES biedt een breder perspectief op de toekomst en meer vertrouwen in het eigen vermogen. Ouders krijgen steun en versterking in hun rol als opvoeder en we bieden jongeren ondersteuning bij het ontdekken van hun interesses en talenten. Door verbindingen te leggen binnen de Gouden Driehoek: thuis, (voor)school en wijk, wil JES het verschil maken voor de toekomstige generatie. Immers: een fijne thuissituatie en een stimulerende, sociale omgeving zorgen ervoor dat een kind zijn dromen achterna durft te gaan.

Hoe doet JES dat?
Professionals, stagiairs en vrijwilligers geven tijd, ruimte en aandacht aan de deelnemers. Ondersteuning kan bestaan uit individuele begeleiding of uit deelname aan groepsbijeenkomsten. De programma’s van JES richten zich op ouderschap, opvoeding, meertaligheid en taal- en talentontwikkeling. Elk programma richt zich op een specifiek doel, waarbij de vraag van de deelnemer altijd voorop staat.

JES gebruikt beproefde en veelbelovende methoden, ontwikkeld door universiteiten, hogescholen en partnerorganisaties. JES zorgt voor de beste lokale toepasbaarheid.

Kosten
Voor een aantal programma’s vraagt JES een eigen bijdrage. De eigen bijdrage mag echter nooit een drempel zijn om mee te doen. Als dit wel zo is, gaan we met ouders in gesprek op zoek naar een oplossing.
Translate content to English