Begeleiders gezocht voor de HuiswerkKamer!

One off
TeachingCoaching
CreativeManaging peopleLeadership
Detailed description

Gezocht: Begeleiders bij De HuiswerkKamer


Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in Leiden? Ben je een paar uur in de week beschikbaar? Meld je dan aan als begeleider van De HuiswerkKamer!


Wat is De HuiswerkKamer?

De HuiswerkKamer biedt leerlingen van 10 tot 15 jaar een fijne, stimulerende plek om huiswerk te maken, talenten te ontplooien en werelden te vergroten. Leerlingen kunnen momenteel twee middagen per week terecht op twee locaties in de stad. De HuiswerkKamer is een Leids initiatief van de schoolbesturen, JES Rijnland en BplusC en richt zich op leerlingen die thuis de benodigde ondersteuning moeten missen.

 

Wat bieden wij jou als begeleider?

-       werkzaamheden waarmee je echt impact hebt op kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken;

-       een plek in een team waar meer enthousiaste en kundige begeleiders werken in een prettige sfeer;

-       scholing en intervisie;

-       een gratis VOG en eventueel een EHBO-cursus;

-   een vrijwilligerscontract, eventueel een vergoeding, of een 0-urencontract met studentensalaris.


Wat ga je doen?

-       leerlingen begeleiden bij hun vragen rondom (planning van) huis- en leerwerk;

-       met leerlingen in gesprek gaan over hun talenten, doelen, dromen en uitdagingen;

-       meewerken aan activiteiten die bijdragen aan het verbreden van de leefwereld van de leerlingen.

 

We zijn op maandag en donderdag open in Noord, en op dinsdag en donderdag in de Merenwijk, steeds van 15.00 tot 19.00.


Ben je nieuwsgierig?

Bel ons of stuur je cv en motivatiebrief/mail naar JES Rijnland, Hooglandse Kerkgracht 17s, 2312 HS Leiden, ter attentie van Corina van Brecht c.vanbrecht@jesrijnland.nl.


Heb je vragen over het project en/of de werkzaamheden? Neem contact op met Maryse Bolhuis (projectleider) m.bolhuis@jesrijnland.nl, Tel. 071-3420900. Zie ook: www.jesrijnland.nl/programma-aanbod/huiswerkkamer.  

About Stichting JES Rijnland

JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door het aanbieden van preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen, jongeren van 0-18 jaar en hun ouders.

“Ongeacht de beschikbare financiële middelen, opleidingsniveau en achtergrond, moeten alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien en zich daarmee volop te ontwikkelen”

Waarom bestaat JES?
JES wil dat de talenten van kinderen volop benut worden. We streven naar gelijke kansen en naar meer gelijkheid in de samenleving. We willen de kansen op ontwikkeling van de jeugd in Leiden en regio vergroten. In het bijzonder taalontwikkeling en sociaaleconomische ontwikkeling; ongeacht de culturele of religieuze achtergrond.
Ieder kind recht op ontwikkeling. Dat is waar JES voor staat.

We vinden het belangrijk dat kinderen:
– opgroeien in een omgeving die hen stimuleert in hun ontwikkeling;
– gebruik maken van belangrijke voorzieningen zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de bibliotheek;
– goed voorbereid aan school kunnen beginnen;
– ondersteund en begeleid kunnen worden tijdens hun schoolloopbaan;
– deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.

Wat doet JES?
JES denkt vanuit kansen en mogelijkheden en werkt vanuit de ambitie van gelijkheid. Professionals, studenten en vrijwilligers bouwen een band op met een gezin of een jongere. Zij staan naast de deelnemers en kijken samen met hen naar de toekomst. De vraag en behoefte van ouders, kinderen en jongeren staat daarbij centraal.

JES biedt een breder perspectief op de toekomst en meer vertrouwen in het eigen vermogen. Ouders krijgen steun en versterking in hun rol als opvoeder en we bieden jongeren ondersteuning bij het ontdekken van hun interesses en talenten. Door verbindingen te leggen binnen de Gouden Driehoek: thuis, (voor)school en wijk, wil JES het verschil maken voor de toekomstige generatie. Immers: een fijne thuissituatie en een stimulerende, sociale omgeving zorgen ervoor dat een kind zijn dromen achterna durft te gaan.

Hoe doet JES dat?
Professionals, stagiairs en vrijwilligers geven tijd, ruimte en aandacht aan de deelnemers. Ondersteuning kan bestaan uit individuele begeleiding of uit deelname aan groepsbijeenkomsten. De programma’s van JES richten zich op ouderschap, opvoeding, meertaligheid en taal- en talentontwikkeling. Elk programma richt zich op een specifiek doel, waarbij de vraag van de deelnemer altijd voorop staat.

JES gebruikt beproefde en veelbelovende methoden, ontwikkeld door universiteiten, hogescholen en partnerorganisaties. JES zorgt voor de beste lokale toepasbaarheid.

Kosten
Voor een aantal programma’s vraagt JES een eigen bijdrage. De eigen bijdrage mag echter nooit een drempel zijn om mee te doen. Als dit wel zo is, gaan we met ouders in gesprek op zoek naar een oplossing.
Translate content to English