About Vrijwilligersorganisatie De Brug

De Brug is een organisatie die zich richt op het inzetten van gekwalificeerde vrijwilligers bij mensen die hinder ondervinden bij hun functioneren. Concreet gaat het om persoonlijke ondersteuning en het stimuleren van cliënten om zoveel als mogelijk is, mee te doen in de samenleving. Dit doen wij naast de zorg die door professionele organisaties wordt geleverd.