Word VSO-selecteur

Vacancy
Weg der Verenigde Naties, Utrecht, Netherlands
CoachingMentoringSupport work
TeamworkManaging peopleListeningCounselingTalking to othersEnglish
Detailed description

VSO werkt aan een wereld zonder armoede. Daarvoor brengen we mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. In het bijzonder op de thema's onderwijs, gezondheidszorg en bestaanszekerheid. 

We geloven dat mensen de wereld kunnen veranderen, als ze maar over de eigen grenzen heen kijken. Mensen zijn de krachtigste veranderaars en alleen hun samenwerking leidt tot blijvende verbetering. Kennis is daarbij hun krachtigste instrument.

Wat ga je doen:

 • Je adviseert VSO of een kandidaat over de juiste competenties beschikt om als VSO-vakdeskundige weg te gaan.
 • Je inventariseert eventuele risico’s aan de hand van iemands persoonlijke omstandigheden.

Wat vragen we:

 • Je hebt ervaring met het afnemen van interviews en werken met competenties.
 • Je hebt ervaring met ontwikkelingswerk, of hebt in Afrika of Azië gewoond.
 • Je bent vertrouwd met het stellen van persoonlijke vragen.
 • Je kunt goed samenwerken in een duo (want samen met een andere selecteur houd je de interviews en verzorg je de rapportages).
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken in het Engels.
 • Je kunt online vanuit huis werken.
 • Je bent minimaal 8 uur per maand beschikbaar voor het afnemen van twee of meer interviews.
 • Je kunt een selectiedag bijwonen en eenmaal geselecteerd, op een zaterdag een trainingsdag. 
 • Je kunt 1 keer per jaar bij een opfrismiddag aanwezig zijn.

Wij bieden je:

 • Als VSO-selecteur werk je op basis van vrijwilligheid. Daar stellen wij het volgende tegenover:
 • een training (en ervaring) in competentiegericht interviewen;
 • opfrisdag om je kennis bij te spijkeren;
 • een (inter)nationaal netwerk met andere selecteurs;
 • de kans om mee te werken aan de missie van VSO: armoedebestrijding via het verspreiden van kennis.


Getting there

About VSO

Mensen in ontwikkelingslanden kunnen zélf hun armoede bestrijden. Als ze maar de juiste kennis hebben. Vanuit die overtuiging werkt VSO en jij kunt daar aan meewerken. Door via ons te solliciteren op internationale vacatures en je kennis te delen in Afrika en Azië. Door als werkgever medewerkers uit te zenden. Door financieel te steunen of als vrijwilliger in Nederland.
Translate content to English