About Wakibi

Wakibi is een zeer ambitieuze Nederlandse ANBI-stichting, met CBF erkenning en aangesloten bij Goede Doelen Nederland, die is opgezet om mensen in ontwikkelingslanden te steunen in de strijd tegen armoede en hulpbehoevendheid. De wereld biedt helaas ongelijke kansen. In een ontwikkelingsland is het veel moeilijker (zo niet onmogelijk) om een onderneming te starten omdat er vaak geen toegang is tot financiering vanwege lage inkomens, beperkt onderpand en/of het gebrek aan financiële infrastructuur. Wakibi biedt oplossingen en toekomstkansen.
In de strijd tegen armoede staat voor Wakibi 'zelfredzaamheid' centraal. Wakibi zet zich in om ondernemers en ondernemende mensen (‘hulpbehoevenden’) in ontwikkelingslanden zelf de mogelijkheid te geven een zelfstandig bestaan op te bouwen. Door te ondernemen kunnen mensen en hun families een beter bestaan opbouwen en dat heeft tegelijkertijd een positief effect op hun omgeving. Microfinanciering geeft ambitieuze individuen de kans zichzelf te ontwikkelen. Daarbij groeit de omgeving mee. De overgang van hulpbehoevend naar zelfredzaam heeft niet alleen een effect op de armoedebestrijding, maar gaat hand-in-hand met sociale verbeteringen, het heeft een duidelijk sneeuwbaleffect op omgeving, gezondheid en medische zorg (de dokter kan betaald worden), onderwijs (schoolgeld kan betaald worden), ondernemerschap, empowerment van vrouwen, duurzame economische omstandigheden en het terugdringen van corruptie en conflicten.

• Via haar crowdfunding platform verstrekt Wakibi kleine leningen aan ondernemers en hulpbehoevenden in ontwikkelingslanden (www.wakibi.nl). Maatschappelijk betrokken particulieren en ondernemers die bij willen dragen aan armoedebestrijding, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling in de wereld, kunnen zelf bepalen aan welk project ze geld uitlenen en zien hoe het project verloopt. Wanneer de lening is terugbetaald, kan het geld weer aan een ander project worden verstrekt of worden teruggestort op eigen rekening. Gemiddeld wordt 98,4% van de leningen terugbetaald met een gemiddelde terugbetalingstermijn van een jaar. De oorzaak van niet terugbetaalde leningen (1.6%) ligt veelal in de sfeer van natuurrampen of oorlogen.
• 100% van de lening gaat naar het project. Wakibi heeft geen winstoogmerk en houdt geen organisatiekosten achter over de leningen en is daarin uniek.
• Met ruim 7000 leden heeft Wakibi inmiddels meer dan 90.000 ondernemers geholpen bij het opstarten van een bedrijf of met het voorzien in primaire levensbehoeften.
• Wakibi is in 83 landen actief binnen verschillende sectoren. Voorbeelden hiervan zijn landbouw, voeding, bouw, schoon water, transport, onderwijs & huisvesting.
• Wakibi biedt, door gebruik te maken van het systeem van KIVA, een betrouwbaar netwerk aan microkredietinstanties in ontwikkelingslanden (MFI’s).
• Wakibi werkt met service partners, dit zijn bedrijven die een gespecialiseerde dienst of product leveren (bijvoorbeeld een printbedrijf die onze flyers sponsort of een online marketing die onbezoldigd onze online marketing beheert), en met zo’n 200 enthousiaste vrijwilligers. Er is 1 algemeen directeur die betaald wordt vanuit sponsoring (jaarinkomen 2017 €32.000).
• De transparantie die Wakibi biedt, in combinatie met het zelf kunnen kiezen welk project er gekozen wordt en het ontbreken van een strijkstok principe, maakt Wakibi uniek in Nederland. Daar zijn we erg trots op.
• De naam Wakibi is afkomstig van de eerste Afrikaanse boer die via het platform is geholpen.
• Door het succesvolle leensysteem (leen, ontvang terugbetalingen, leen opnieuw) is het al mogelijk om met €25,- 250 personen een kans op een beter leven te bieden. Gemiddeld kan een lening van €25 namelijk tot wel 50 keer opnieuw worden verstrekt. Per lening worden gemiddeld 5 personen geholpen.
• Donaties zijn fiscaal aftrekbaar.