SMO Traverse

About

Onze visie op zorg is dat ieder mens mogelijkheden heeft. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zijn kwaliteit van leven te verbeteren of hier eenvoudigweg weer grip op te krijgen.
De werkwijze van Traverse is gericht op herstel van de cliënt en hem te ondersteunen bij het benutten van zijn mogelijkheden.
We helpen kwetsbare mensen hun weg te vinden in de maatschappij en hierin zo volwaardig mogelijk te functioneren.

Traverse is een onderneming die met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening organiseert voor mensen in probleemsituaties waarbij sprake is van dak- of thuisloosheid of de dreiging daarvan. Deze hulpverlening is naast de basale opvang van ‘bed, bad en brood' gericht op rehabilitatie van de cliënt. Onder rehabilitatie verstaan we een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. Dit kan plaatsvinden binnen de beschutting van Traverse of door een zelfstandige woon- en leefsituatie te herstellen. Het tegengaan van achteruitgang rekenen we hier ook toe. Deze ambitie vereist naast professionaliteit een vitale en bedrijfsmatige manier van werken.