The organizer has marked this deed as filled. Applications are closed.

Begeleiders Alzheimer Cafe Amsterdam Zuidoost

Mentoring
Escorting
Providing advice
Administration
Teamwork
Managing people
Leadership
Talking to others
Listening
Dutch

The organizer has marked this deed as filled. Applications are closed.

Het Alzheimer Café In het Alzheimer Cafés komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks (10x per jaar) samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen. Daarnaast is er op deze manier ook contact met lotgenoten. De bijeenkomst begint met een lezing of interview met betrokkenen. Daarna kunnen bezoekers onder genot van muziek en een drankje ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen. Het team Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de vrijwillige werkgroep van het Alzheimer Trefpunt, waar zowel professionals als vrijwilligers deel van uitmaken. Vanuit MaDi is er de maatschappelijk werker die het Café, de vrijwilligers en de werkgroep coördineert. Er vinden regelmatig overleggen plaats om de gang van zaken en ontwikkelingen te bespreken.


De functies


1. Gastvrouw/gastheer taken:

• Ontvangen en welkom heten bezoekers

• Drankjes/hapjes aanbieden aan bezoekers

• In gesprek gaan met bezoekers over de gang van zaken en hun ervaringen

• Bezoekers stimuleren hun vraag te stellen of de vraag doorspelen


2. Secretariaat/gespreksleider taken:

• Leiden van de avond (introduceren thema en gastsprekers)

• Notuleren bij vergaderingen/ deelname aan de werkgroep (4x per jaar) • Verzorgen van promotie (email of flyers) van het Alzheimer Trefpunt

• Bijhouden van namen en adressenlijst ten behoeve van promotie. Vereiste kennis


Wat bieden wij:

• Een leerzame en afwisselende werkomgeving

• Opdoen van relevante werkervaring

• Trainingen en cursussen • Onkostenvergoeding (reiskosten etc.)

• 1x per jaar een vrijwilligersuitje


Meld je aan op Deedmob!

About St. MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen

Stichting MaDi ondersteunt inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen bij het oplossen van problemen in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.

De cliënten staan in onze dienstverlening altijd centraal. MaDi stimuleert de zelfredzaamheid van haar cliënten, bevordert hun maatschappelijke participatie en ondersteunt hen bij het versterken van de vaardigheden en sociale netwerken op verschillende levensdomeinen.
Daartoe zet MaDi middelen in als voorlichting, hulpverlening, training, advies, outreachend werken en ketensamenwerking.

Translate deeds to English