Hulp bij Fondsenwerving

Hulp bij Fondsenwerving

Fundraising
Marketing & Communications
Social media

The organizer has marked this opening as filled. Applications are closed.

CMB is opzoek naar sponsoren en fondsen om het broodnodige werk voort te kunnen zetten. Heb jij ervaring met het benaderen van sponsoren of het werven van fondsen en zou je ons een handje kunnen helpen?


CMB is er voor jongeren tussen 14 en 27 jaar. Bij jongeren tot 18 jaar zijn wij actief op scholen om voorlichting te geven over geld in de breedste zin van het woord. Wij stomen leerlingen klaar voor het financieel leven dat gaat beginnen zodra zij volwassen worden. Wij leren ze om te gaan met hun budget, een administratie bij te houden en op welke voorzieningen zij recht hebben. Anderzijds biedt CMB informatie en advies aan jongeren vanaf 18 jaar die al in de schulden zitten. Het CMB team bestaat uit jonge professionals die op een laagdrempelige manier de aansluiting bij jongeren weet te vinden. Wij weten wat er in hen om gaat, waar ze tegen aan lopen en hoe wij ze het beste kunnen ondersteunen bij het oplossen van schulden. Onze peer-educators is wat CMB uniek maakt. Peer-educators zijn jongeren die zelf schulden hebben of hebben gehad en op basis daarvan hun kennis meegeven en open zijn over de fouten die zij hebben gemaakt, om te voorkomen dat andere jongeren het zelfde pad moeten bewandelen.

About St. MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen

Stichting MaDi ondersteunt inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen bij het oplossen van problemen in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.

De cliënten staan in onze dienstverlening altijd centraal. MaDi stimuleert de zelfredzaamheid van haar cliënten, bevordert hun maatschappelijke participatie en ondersteunt hen bij het versterken van de vaardigheden en sociale netwerken op verschillende levensdomeinen.
Daartoe zet MaDi middelen in als voorlichting, hulpverlening, training, advies, outreachend werken en ketensamenwerking.

Translate deeds to English