Volunteering in Leiden > Leiden Deeds > Stichting JES Rijnland > Word voorleesvrijwilliger bij JES Rijnland

Word voorleesvrijwilliger bij JES Rijnland

Support work
Managing people
Listening
Talking to others
Dutch

Ben jij een verschilmaker? 

Voorlezen is jn en een leuk moment van de dag. Het brengt rust in een gezin. En dat niet alleen; voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het prikkelt bijvoorbeeld de fantasie en het ontwikkelt hun taalgevoel. Wij van JES verbinden voorlezers aan gezinnen waar voorlezen (nog) niet vanzelfsprekend is. Het doel? Meer aandacht voor taal in huis. 

En daarom zoeken we jou! 

Wat doet een voorlezer? 

Je gaat 20 weken lang op een vaste tijd bij jouw voorleesgezin thuis voorlezen. Je bouwt een band op met je gezin en brengt het enthousiasme voor voorlezen over. Je probeert de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het voorlezen en kijkt samen met hen hoe het voorleesritueel het beste past in hun gezin. Je krijgt hierbij begeleiding van je coördinator en JES. 

Wat doet een coördinator? 

Je bent de schakel tussen voorlezers, de gezinnen en JES. Als coördinator begeleid je vijf voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen bekijk je hoe voorlezen een plek kan krijgen in de thuissituatie. Je organiseert intervisiebijeenkomsten met jouw voorlezers en bezoekt elk gezin drie keer. 

Jij: 

  • bent 18 jaar of ouder;
  • hebt een open houding;
  • beheerst de Nederlandse taal;
  • bent enthousiast over boeken en voorlezen;
  • hebt a niteit met kinderen;
  • bent in staat om met verschillende doelgroepen te communiceren;
  • bent betrouwbaar en exibel;
  • wilt je belangeloos inzetten voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Gaat dit over jou? Meld je dan aan! Alle vrijwilligers bij JES kunnen rekenen op adequate training en zorgvuldige begeleiding.

About Stichting JES Rijnland

Ieder kind recht op ontwikkeling. Dat is waar JES voor staat!

JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door preventieve, aanvullende en verrijkende programma's voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar én hun ouders aan te bieden.

Bij JES werken meer dan 200 vrijwilligers. Zij zijn voorlezer, coach, gastspreker of ondersteunen JES op kantoor. JES besteedt tijd en aandacht aan de begeleiding van haar vrijwilligers. Zo is vrijwillige inzet bij JES niet alleen goed voor het gezin, het kind of de jongere, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilliger zelf.
Translate content to English