Vogelverzorger

Policing
Care work

Samen met andere vrijwilligers  maak je vogelhokken (van klein tot groot) schoon, zodat onze zieke en gewonde vogels in een hygiënische omgeving weer kunnen aansterken. Hygiëne is ook voor onze vrijwilligers belangrijk, dus hebben we vaste werkwijzen waar iedereen zich aan houdt. Je zult gewonde of zieke dieren voorzichtig leren overzetten naar een ander hok, geschikt voer aan diverse soorten vogels aanbieden, en sommige erg zwakke vogels zelfs individueel moeten voeden. Dit zal de beheerder of een ervaren vrijwilliger je allemaal leren. Er is altijd iemand in de buurt om je te helpen of om vragen aan te stellen. Maar het is een ziekenhuis, dus om de stress voor de patiëntjes minimaal te houden, werken we goed door en proberen geen overbodige herrie te maken. 

Als je voldoende handigheid hebt gekregen in het voorzichtig hanteren mag je ook de beheerder even helpen met medische handelingen. Als je zelfs de hele kleine vogeltjes voorzichtig kunt hanteren, en stressbestendig genoeg bent, kan de beheerder besluiten je mee te laten werken op onze ‘babykamer’ waar een team van ervaren vrijwilligers de rol van de vogelouders overnemen, en gedurende de lente en de zomer de allerjongsten voeren. Ook hier geldt: hygiëne is voor zowel de vogels als onze mensen belangrijk, en hoort het schoonmaken van hokken tot de dagelijkse werkzaamheden. 

Omdat we een hospitaal functie hebben, brengt dat verantwoordelijkheden met zich mee. We moeten er op kunnen rekenen dat er genoeg vrijwilligers zijn om alle vogels op tijd te verschonen en verzorgen. Als je een keer niet kunt komen, meld dit dan tijdig, zodat we een plaatsvervanger voor die dag kunnen zoeken. 

About Stichting Vogelrampenfonds, het Vogelhospitaal

De “Stichting Vogelrampenfonds” heeft zich ten doel gesteld om in de ruimste zin van het woord hulp te verlenen aan in het wild levende vogels die in nood verkeren door ze tijdelijk op te vangen, te verzorgen, te revalideren en weer vrij te laten

Translate deeds to English