VluchtelingenWerk Nederland

About

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde organisatie die zich- o.b.v. de Universele Verklaring voor de rechten van de mens en met vele vrijwilligers- inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen.